OM OSS

Föreningen Gnesta Konstrunda

Om Föreningen Gnesta Konstrunda

Det började 1999 som en löst sammanhållen grupp – ’Gnesta konstnärskrets’ – och Gnesta kommun var huvudansvarig för Konstrundan. Sedan 2014 är vi en förening som samarbetar med Gnesta kommun, Kulturens Bildningsverksamhet och andra, fristående aktörer i kommunen.

Konstrundan började med ca 20 deltagande konstnärer. 2013 hade vi rekordmånga 54 konstnärer som ställde ut och även om antalet utställare har varierat så har besöksantalet ökat för varje år. Till vår stora glädje kan vi för år 2021 notera rekordet om 5 498 besök hos sammanlagt 40 konstnärer!

Låt oss presentera nya styrelsen 2022! 
(Vi återkommer med bild så snart vi alla träffats fysiskt). Vid årsmötet 2022-02-20 valdes följande 6 medlemmar:
Katrin Hannar, sekreterare. Birgitta Hjelm, ordförande. Annette Wålarö, kassör.
Övriga ledamöter: Inger Kyrk, Beatriz Pereira och Ebba von Wachenfeldt.
 

 

KONTAKT
info@gnestakonstrunda.se

070 779 02 28

© 2022
Varje enskild konstnär har
rättigheterna till bilderna på hemsidan.

WEBB
ÖSP REKLAM
reklam@osp.nu